Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPIS PROJEKTU

KONTEKST

Projekt skierowany jest do studentów poziomu licencjackiego i magisterskiego oraz wykładowców akademickich. Dotyczy to kształtowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego Europy, jej wielokulturowego wizerunku, międzynarodowego charakteru, które są podstawą kształtowania poczucia jedności społecznej i kulturowej Europejczyków oraz wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa; obecności europejskiego dziedzictwa kulturowego w wybranych miastach partnerskich. Miasto (na przykładzie miast konsorcjum) jest rozumiane jako narzędzie budowania i odkrywania wspólnych elementów kulturowego dziedzictwa krajów europejskich oraz kształtowania wielowymiarowych tożsamości Europejczyków. Jest to szczególnie ważne w okresie wzmożonej migracji i mobilności oraz zjawiska dyfuzji i transformacji kulturowej. Takie podejście do dziedzictwa kulturowego wyposaża młodych ludzi w nowe kompetencje obywatelskie, także te oczekiwane na rynku pracy w społeczeństwie wielokulturowym. Projekt wzmacnia internacjonalizację uczelni partnerskich, wspiera rozwój zawodowy wykładowców, wdraża zasady systemu bolońskiego i program modernizacji szkolnictwa wyższego. Wprowadza nowoczesne metody nauczania oparte o modułowy program nauczania zbudowany według metody „blended learning”, oparty na zajęciach stacjonarnych oraz zajęciach on-line (e-wykłady oraz e-tutoriale).