Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INTRO

  • „Intro” to projekt wewnętrznego materiału szkoleniowego dla pracowników projektu, dokumentu przygotowanego w celu zapoznania studentów z podstawową wiedzą i podstawowymi pojęciami prezentowanego obszaru.
  • „Intro” ma służyć osobom niebędącym ekspertami w przeprowadzeniu jednej jednostki dydaktycznej zajęć (45 min).
  • Jest to wewnętrzny dokument, który będzie stanowił roboczą wersję fragmentu podręcznika.
  • Niektóre artykuły zostaną zilustrowane prezentacjami PowerPoint, zdjęciami lub innymi pomocnymi materiałami dydaktycznymi.
Pliki do pobrania
pdf
Paola Rizzi "Urban notes"
pdf
Paweł Kubicki "Introduction to Urban Anthropology and Sociology"
pdf
Paweł Kubicki "Socjologia i antropologia miasta"
pdf
Geana De Miranda Leschko "Sustainable Development"
pdf
June Calvo-Soraluze "Leisure, Tourism & Events"
pdf
Jana Pecnikova "Cultural landscape"
pdf
Vera Kresakova "Conservation vs. Transformation"
pdf
Milica Matovic "Cultural and Creative Industries"
pdf
Jana Pecnikova, Vera Kresakova "Intro - topics"
pdf
Jana Pecnikova, Postmemory in the city as a story of the cultural landscape
pdf
Jana Pecnikova, Vera Kresakova "Cultural Landscape. Conservation vs. Transformation of Cultural Heritage Research, photo documentation"
pdf
Łucja Piekarska-Duraj "Heritage studies"
pdf
Elżbieta M. Mach "Investigating the city"
pdf
Elżbieta M. Mach "Badanie miasta"
pdf
Joanna Sondel-Cedarmas "Wielokulturowy Kraków. Rola międzynarodowego dziedzictwa w tworzeniu narracji miasta"