Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Dnia 6 maja w formie on-line na platformie Microsoft Teams odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Konferencja była rezultatem projektu CHIC (Europejskie miasta w procesie konstruowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowy program nauczania dla studentów studiów licencjackich i magisterskich) realizowanego w Instytucie Studiów Europejskich UJ, w ramach programu Erasmus+ (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego: nr ref. 2018-1-PL01-KA203-050963).

Konferencja była poświęcona problematyce kształtowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego Europy, jej wielokulturowego wizerunku oraz międzynarodowego charakteru w wybranych miastach europejskich.

Oprócz wspomnianej przewodniej myśli  spotkania, tematyka obrad dotyczyła również następujących problemów:

  • Miasta jako podstawa kształtowania poczucia jedności społecznej i kulturowej Europejczyków oraz wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa
  • Europejskie dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu narracji miasta
  • Wspólna przeszłość - wspólne dziedzictwo - wspólna przyszłość Europejczyków
  • Europejskie miasta w obliczu dyfuzji kulturowej i procesów migracyjnych w Europie
  • Pamięć, niepamięć i nostalgia w przestrzeni symbolicznej miast europejskich
  • „Nowy Europejski Bauhaus”. Miasta europejskie i ich dziedzictwo po pandemii.

​Program zakładał kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci mieli możliwość zaprezentować 15-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

Konferencja była zorganizowana w trzech sesjach panelowych: 

  • sesja w języku polskim
  • sesja w języku angielskim
  • sesja studencko-doktorancka

Zachęcamy do zapoznania się z krótką fotorealcją oraz z nagraniami wideo z konferencji. 

Download files
pdf
Program konferencji
pdf
Plakat
Video gallery

1. CHIC CONFERENCE (sesja I, cz. 1)

2. CHIC CONFERENCE (sesja I, cz. 2)

3. CHIC CONFERENCE (sesja II, in English)

4. CHIC CONFERENCE (sesja III)

Photogallery