Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

The website of the international project 

EUROPEAN CITIES IN THE PROCESS OF CONSTRUCTING AND TRANSMITTING OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE.

 INTERNATIONAL CURRICULUM FOR UNDERGRADUATE AND MASTER STUDENTS. 

(number 2018-1-PL-01-KA203-050963):

 

implemented under the Erasmus+ Program, under the action of Strategic Partnerships for higher education. 


Project duration is 36 months: 01.09.2018 - 31.08.2021

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

                                  

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Scientific publication - academic textbook

European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage

European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage

The publication will be available in Open Access in April 2022.

Cover for European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage

Summary

The publication, which is the culmination of a European project carried out under the Erasmus Plus Programme, presents the city as a place of culture, heritage and sustainable development, a place where tradition and modernity mingle and where heritage is integrated with new forms. It is a place where cultures meet, but also a place where the inhabitants draw vitality, which is a source of identity; finally, it is a place where new generations are raised. The book shows life in the city as a composition of places of memory, which binds the past, the present and the future into a coherent whole (…). This book not only stimulates the reader's reflection on the city, inspiring them to their own reflections and cultural explorations, but it can also be an excellent textbook for students exploring the mysteries of cultural studies, anthropology, sociology or urban planning.

prof. Marcin Rebes

 

TABLE OF CONTENTS
Introduction 
 • Paweł Kubicki, Elżbieta M. Mach
PART I
 
PART II
 
Download files
pdf
European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage

Web Content Display Web Content Display

“Kraków as a multicultural city”

“Kraków as a multicultural city”

Is Kraków a welcoming city for international students?

 

Join us on 7 December 2021 from 13:30-15:30 for a seminar discussion!

Location: Room 015 at the Institute of European Studies (Władysława Reymonta 4)
 

   

Download files
pdf
Poster
pdf
City Seminar Agenda

Web Content Display Web Content Display

Report from the International Online Academic Conference “European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage”

Report from the International Online Academic Conference “European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage” Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego” / Report from the International Online Academic Conference “European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage”
Download files
pdf
Małgorzata FIJAŁ Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego” / Report from the International Online Academic Conference “European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage”

Web Content Display Web Content Display

International Academic Conference: Pre-disaster planning for Urban Cultural Heritage

International Academic Conference: Pre-disaster planning for Urban Cultural Heritage

Call for papers

Wszystkich zainteresowanych tematyką urbanistyki i dziedzictwa kulturowego zapraszamy na międzynarodową konferencję „Pre-disaster planning for Urban Cultural Heritage”.
 
▪️ Konferencja odbędzie się online na platformie Cisco Webex 23 lipca 2021 r.
Zgłosznia do 11 lipca.
▪️ Wydarzenie organizowane jest przez Università degli Studi dell'Aquila - jednego z partnerów, koordynowanego międzynarodowego projektu CHIC - cultural heritage international curriculum realizowanego w ramach programu Erasmus+ (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego: nr ref. 2018-1-PL01-KA203-050963).
Download files
pdf
Call for Abstract
pdf
Programme

Web Content Display Web Content Display

“Kraków as a multicultural city”

“Kraków as a multicultural city”

Is Kraków a welcoming city for international students?

 

Join us on 7 December 2021 from 13:30-15:30 for a seminar discussion!

Location: Room 015 at the Institute of European Studies (Władysława Reymonta 4)
 

   

Download files
pdf
Poster
pdf
City Seminar Agenda

Web Content Display Web Content Display

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Dnia 6 maja w formie on-line na platformie Microsoft Teams odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Konferencja była rezultatem projektu CHIC (Europejskie miasta w procesie konstruowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowy program nauczania dla studentów studiów licencjackich i magisterskich) realizowanego w Instytucie Studiów Europejskich UJ, w ramach programu Erasmus+ (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego: nr ref. 2018-1-PL01-KA203-050963).

Konferencja była poświęcona problematyce kształtowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego Europy, jej wielokulturowego wizerunku oraz międzynarodowego charakteru w wybranych miastach europejskich.

Oprócz wspomnianej przewodniej myśli  spotkania, tematyka obrad dotyczyła również następujących problemów:

 • Miasta jako podstawa kształtowania poczucia jedności społecznej i kulturowej Europejczyków oraz wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa
 • Europejskie dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu narracji miasta
 • Wspólna przeszłość - wspólne dziedzictwo - wspólna przyszłość Europejczyków
 • Europejskie miasta w obliczu dyfuzji kulturowej i procesów migracyjnych w Europie
 • Pamięć, niepamięć i nostalgia w przestrzeni symbolicznej miast europejskich
 • „Nowy Europejski Bauhaus”. Miasta europejskie i ich dziedzictwo po pandemii.

​Program zakładał kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci mieli możliwość zaprezentować 15-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

Konferencja była zorganizowana w trzech sesjach panelowych: 

 • sesja w języku polskim
 • sesja w języku angielskim
 • sesja studencko-doktorancka

Zachęcamy do zapoznania się z krótką fotorealcją oraz z nagraniami wideo z konferencji. 

Download files
pdf
Program konferencji
pdf
Plakat
Video gallery

1. CHIC CONFERENCE (sesja I, cz. 1)

2. CHIC CONFERENCE (sesja I, cz. 2)

3. CHIC CONFERENCE (sesja II, in English)

4. CHIC CONFERENCE (sesja III)

Photogallery

Web Content Display Web Content Display

CONFERENCE PROGRAMME

 

An international academic conference:

European cities in the process of constructing and transmitting European cultural heritage.

Kraków,  6 May 2021  

Click here to join the meeting

We also encourage you to participate in the conference as a listener.

Conference participation is free of charge. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji (w załączniku):

Download files
pdf
CONFERENCE PROGRAMME

Web Content Display Web Content Display

Call for Papers - CHIC Conference - 6 V 2021

Invitation to an international online scientific conference

 

The Department of Mediterranean Politics and Culture
of the Institute of European Studies at the Jagiellonian University

cordially invites you to

AN INTERNATIONAL ONLINE ACADEMIC CONFERENCE

 

EUROPEAN CITIES IN THE PROCESS
OF CONSTRUCTING AND TRANSMITTING

EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

 

Kraków , 6 may 2021 

 

The conference is the outcome of  an international project carried out at the Institute of European Studies of the Jagiellonian University, as part of the Erasmus+ Programme (Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships for higher education: nr ref. 2018-1-PL01-KA203-050963).

The conference will be an opportunity to discuss the issues of constructing and transferring the cultural heritage of Europe, its multicultural image, and its international character in selected European cities.

Within the framework of this overarching idea for the meeting, we will also cover the following issues:

 • Cities as shaping the sense of social and cultural unity of Europeans, strengthening of European identity and active citizenship
 • European cultural heritage as shaping city narrative
 • Common past - common heritage - common future for Europeans  
 • European cities in the face of cultural diffusion and migration in Europe
 • Memory, oblivion and nostalgia in the symbolic space of European cities
 • The "new European Bauhaus" - European cities and their legacy after the pandemic.

The conference programme assumes panels of up to five speakers, during which there will be an opportunity to deliver 15-minutes contributions to be followed by questions and discussion.

The conference will be organised into three panel sessions:

 • First panel session in Polish (9.00 am -11.00 am)
 • Second panel session in English (11.00 am – 1.00 pm)
 • Session for MA students and PhD candidates (1.00 pm - 3.00 pm)

​Due to the Covid-19 pandemic restrictions, the conference will be held online on the Microsoft Teams platform.

The organisers plan to publish selected conference papers in Politeja: The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University.

Conference participation is free of charge, whereas in the case of qualifying articles for publication, a fee of 45 € will be required.

 

We are looking forward to your participation in this conference. We kindly request that you confirm your participation and send the proposed topic of your contribution along with the completed application form by 28 April 2021 to the following e-mail address: malgorzata.fijal@doctoral.uj.edu.pl.

On behalf of the academic and organising committee
Dr Elżbieta Mach, Prof. Joanna Sondel-Cedarmas

 

Details and the application form are available for download in the attachment.

Download files
pdf
Call for Papers_PL
docx
Karta Zgłoszeniowa na konferencję_PL
pdf
Call for Papers_EN
docx
Application Form_EN
pdf
POSTER

Web Content Display Web Content Display

Conference - Development of Urban Culture

Department of European Cultural Studies, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica invites you to an international scientific online conference Development of Urban Culture that will be held on 18 and 19 March 2021, Banská Bystrica.

See the invitation for more information.

 

Download files
pdf
Invitation - conference DUC
docx
Application form - Conference DUC

Web Content Display Web Content Display

Merry Christmas and Happy New Year!

kartka świąteczna

Web Content Display Web Content Display

Easter wishes

Easter wishes

Web Content Display Web Content Display

Merry Christmas and Happy New Year!

Merry Christmas and Happy New Year!

Web Content Display Web Content Display

International project meeting - Banská Bystrica, Slovakia 10-11.10.2019

International project meeting - Banská Bystrica, Slovakia 10-11.10.2019

On October 10-11, 2019, another international meeting took place at Mateja Bel University in Banská Bystrica regarding project "European cities in the process of constructing and transmitting of European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students." 

Photogallery

Web Content Display Web Content Display

International project meeting - Banská Bystrica, Slovakia 10-11.10.2019

International project meeting - Banská Bystrica, Slovakia 10-11.10.2019

On October 10-11, 2019, another international project meeting will take place at Mateja Bel University in Banská Bystrica.

Download files
pdf
Program meeting in Banská Bystrica

Web Content Display Web Content Display

Work in progress

Work in progress

31.05.2019 is a date of implementation of recording of 4 draft e-lectures and evaluation and monitoring tools for the our project. Each Partner Institution will develop one tool - as agreed at the first meeting in Kraków on December 2018. Stay tunned!


 

Web Content Display Web Content Display

Kickoff meeting - Kraków, 5-6.12.2018

Kickoff meeting - Kraków, 5-6.12.2018

On 5-6 December 2018, at the Institute of European Studies of the jagiellonian University, took place the first international meeting regarding our project "European cities in the process of constructing and transmitting of European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students." 

Special thanks to the Kołó Naukowe Europesityki UJ for help in organizing and catering. :) 

These were two days of active, fruitful work. We do not stop in action! Be with us!

 

Photogallery

Web Content Display Web Content Display

Kickoff meeting

Kickoff meeting

We would like to inform you that soon, on December 5-6, 2018 in Kraków at the Instytut Europeistyki will take place the first international meeting regarding our project: "European cities in the process of constructing and transmitting of European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students"

In the kickoff meeting will participate a representatives of our partner universities: 
- Università degli Studi dell'Aquila (Italy)
- Universidas de Deusto (Spain)
- Univerzita Mateja Bela v banskej Bystrici (Slovakia)

As project coordinator (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeistyki UJ),  we look forward to welcoming our partners to Kraków!

Web Content Display Web Content Display

The first internal project meeting

We are happy to inform you that the Institute of European Studies of the Jagiellonian University within the framework of the Erasmus + program received a grant for the project titled „European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage: International curriculum for undergraduate and master students”.

The project will cooperate with researchers from European academic institutions:
- University of L'Aquila (Italy)
- University of Deusto (Spain
)
- Matej Bel University (Slovakia)

The project started in the autumn of 2018 and will last three years (01/09/2018-31.08.2021).