Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowy sylabus do kursu pt. Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego

  • Jest rodzajem informatora zawierającego: program nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe tematy.

Kurs został zaplanowany na 30 h dydaktycznych. Poniższy zestaw zagadnień należy zaadaptować do potrzeb edukacyjnych uczelni. Każdemu tematowi jest przyporządkowany e-wykład oraz prezentacje znajdujące się w sekcji "Rezultaty - E-wykłady".

Dodatkowe materiały to:

Pełna bibliografia znajduje się w sekcji "Bibliografia do modułu" oraz w sylabusie.

Pliki do pobrania
pdf
INTERNATIONAL MODULE SYLLABUS FOR HIGHER EDUCATION SUBJECT

Widok zawartości stron Widok zawartości stron